အသိပေးကြေညာချက်

၀န်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၉)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူး၂၂၆နေရာအတွက် Online Application System(OAS) ကိုအသုံးပြု၍ ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Online Application System(OAS) သည် ယခုမှစတင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် Online မှ လျှေက်ထားရန် အခက်အခဲရှိသူများအနေဖြင့် ယခင်လျှောက်ထားသည့်ပုံစံအတိုင်း လျှောက်လွှာ၀ယ်ယူ၍ လူကိုယ်တိုင်(သို့) စာတိုက် မှတဆင့် ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်သို့ ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

REGISTER FORM